Ik ben Immo Spriensma, geboren in 1952, en ben sinds 1998 amateur beeldhouwer. In 1998 heb ik kennisgemaakt met het beeldhouwen van speksteen. Omdat het een leuke bezigheid was en het resultaat door de mensen om mij heen gewaardeerd werd, ben ik vervolgens een cursus gaan volgen bij 't Klooster in Harderwijk. Hier heb ik de basisbeginselen en de verschillende beeldhouwtechnieken leren kennen. Hoewel ik de cursus ging volgen om te gaan werken met hardere steensoorten werd het eerste beeld een beeld van ruim twee meter hoog, bestaande uit een frame van metaal bekleed met aluminium cement. Vervolgens kwamen tijdens de cursus keramiek en brons aan de beurt. 

Na enkele jaren kwam ik pas toe aan het werken met hardere steensoorten, zoals serpentijn, marmer, kalkzandsteen en hardsteen. Toen bleek ook dat mijn voorkeur hiernaar uitgaat. De beeldhouwcursussen van 't Klooster heb ik vele jaren gevolgd. Na vertrek van de toenmalige docent ben ik gestopt en heb ik een aantal jaren in mijn eigen atelier gewerkt. Na herstel van een ernstige, langdurige ziekte heb ik diverse jaren onder begeleiding gewerkt in atelier Klein Beekhoven in Nijkerk.

De laatste jaren ben ik weer individueel aan het werk. Nu ik sinds begin 2019 met pensioen ben gegaan komt er weer meer ruimte om met beeldhouwen bezig te zijn. Door mij aan te sluiten bij de kunstenaars verbonden aan StEK (St. Ermelo's kunstcollectief) hoop ik op een extra stimulans voor het beeldhouwen. Tevens geeft dit mij de mogelijkheid om de beelden te tonen.